Kære kunder
Jeg siger tak for et godt samarbejde.
fra d. 1. maj 2019 er min virksomhed lukket.

Med venlig hilsen Iris Uellendahl